Professionel ledelse af IKT, BIM og Bæredygtig og bygbar projektering

Professionel ledelse af IKT, BIM og Bæredygtig og bygbar projektering

By LEAN

Projekteringsledelse

Vi udøver professionel projekteringsledelse for dig som bygherre og varetager projektets interesser i forbindelse med, at udarbejdelsen af projektet. Det gør vi i alle faser fra program til as build. Vores projekteringsledelse kan også omfatte IKT koordineringen. Derudover som særskilt ydelse, kan vi tilbyde BIM koordinering. Vores

Projekteringsledelse

Detailprojektering

Fra eksempelvis informationsniveau 2 eller fra projektforslag foretager vi detailprojektering. Dette kan være forprojekt og hovedprojekt i ønsket og aftalt informationsniveau og gerne i en totalrådgivningsløsning. Men vi foretager også fagprojektering som grundlag for leverandør-projektering samt projektopfølgning og as build.

Detailprojektering

Totalentreprise

Er du totalentreprenør som skal afgive totalentreprisetilbud, kan vi prissætte rådgivningsydelserne som del af dit tilbud. Vinder du sagen kan vi varetage din projekteringsledelse og bidrage til valg af rådgivere m.v. Men vi foretager også gerne selve detailprojekteringen – altså fra dit kontraktgrundlag til fuld færdig udførelsesprojekt.

Totalentreprise

Professionel Projekteringsledelse

Omfatter også Lean i designfasen, Granskning, IKT- og BIM koordinering samt VDC
Vores egen organisation varetager egenhændigt projekteringsledelse af projekter op til 100 mio. kroner - større projekter varetages ved at vi sammensætter et team af kompetencer fordelt på projekteringsledelsens forskellige ydelser, men altid med os gennemgående og ansvarlig.

Jens Christian Christensen CEO, LEAN ApS.

Projektets projektering

Ledelse af et projekts projektering kan starte fra ide og program. Vigtigt er det, at der er for projektet sat klare mål for succes. Desuden skal projektet organiseres og tilrettelægges i både sin struktur som teknik. Vi arbejder med lean i designfasen og kan videreføre dette i udførelsesfasen. Vi arbejder med bygbar og bæredygtig projektering og tilvejebringer det bedst mulige beslutningsgrundlag for at sikre at der bliver truffet de korrekte beslutninger.

Kontakt Jens Christian

Arkitekt og Ingeniør

Vi udøver som udgangspunkt projekteringsledelse for en totalrådgivning, men påtager os gerne projekeringsledelsen for en delt rådgivning som arkitektfaget eller ingeniørfaget eller dele her. Vi udøver selv totalrådgivning og er du totalentreprenør eller bygherre, rådgiver vi dig gerne til at finde frem til det rigtige rådgiverteam. Det gør vi med en offentlig prækvalifikation med efterfølgende udbud

Kontakt Claus Thorsøe

IKT og BIM koordinering

Vores IKT koordinering integreres i vores ydelser mens BIM koordinering tilbydes udført som særskilt ydelse. Ved BIM koordineringen kan vi forberede modellen til VDC, men også kollisionskontrol, mængdeudtræk og meget mere. Vi laver Virtual Design and Construction.

Kontakt Jonas

Totaløkonomi og bæredygtighed

Ved at se over en 30 eller måske 50 årig periode, kan vi foretage projektering ud fra, hvad der er økonomisk mest fordelagtig. Og vi kan indarbejde bæredygtighedstiltag og dermed give projektet mulighed for, at blive certificeret efter DGNB i samarbejde med Green Building Council Denmark.

Kontakt Marie
Se også